Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2019

9081 655f 390
Reposted frompampunio pampunio viadontforgot dontforgot
Bo miałeś o mnie tak niskie mniemanie
Jesteś mi winien trochę czasu
Ponieważ zahamowałeś mój rozwój
Chciałam cię tylko dlatego, że nie mogłam cię mieć
Teraz wiem
Że to nie była miłość, to nie była miłość, to była tylko nadzieja

 

— The Chainsmokers - Hope ft. Winona Oak
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

September 02 2019

4480 6afd 390
Can you hear me now?
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawarkocz warkocz
Szkoda, że na każde "nie rozumiem Cię", nie mogę zwyczajnie odpowiedzieć - wejdź na moją zupę.
— o.p
Reposted fromnoms noms viawarkocz warkocz
Kochać kogoś z litości to znaczy nie kochać go naprawdę.
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viawarkocz warkocz
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viamefir mefir
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viawarkocz warkocz
Życie jest zbyt krótkie, by spędzić je w związku z niewłaściwą osobą.
— JP Delaney
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viawarkocz warkocz
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viawarkocz warkocz
0940 8427 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viamadeinchina madeinchina
tak bardzo nie chcę, żeby nas to wszystko przerosło. 
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viamadeinchina madeinchina
0233 f00a 390
każdy. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamononok mononok
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viamhsa mhsa
Reposted frommrrru mrrru viawszystkodupa wszystkodupa
"Miał zwyczaj: codziennie robił mi herbatę. Usiądź, wypijemy razem. To było takie hasło. Wezwanie właściwie. Jakby mnie każdego dnia wzywał do prawdziwego życia we dwoje. Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a na końcu się okazuje, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej".
— Mariusz Szczygieł "Nie ma"

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromplayinglove playinglove viawszystkodupa wszystkodupa
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
Reposted fromjakgorzkaczekolada jakgorzkaczekolada viamrrru mrrru
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją. 
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viagogullo77 gogullo77
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl