Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2018

Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.

August 20 2018

Zaufanie jest jak zapałka. Drugi raz jej nie odpalisz.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viamefir mefir
2549 8540 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viamefir mefir
8380 28cc 390
Reposted frommangoe mangoe viamefir mefir
Wszyscy nosimy blizny z przeszłości, kimkolwiek jesteśmy. Nieusuwalne tatuaże wryte w skórę.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
Kochała morze, magnes dla wszystkich wrażliwych dusz. (...) Słucha się morza, aby zrozumieć, że śmiech i płacz brzmią tak samo, a dusza musi czasem popłakać, żeby być szczęśliwą.


— Nina George – Lawendowy pokój
Reposted fromendorfines endorfines viamefir mefir
8043 6d9b 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamefir mefir
Kiedy zacząłem pisać wiadomości, których nigdy nie wysyłam? 
— 5 centimeters per second
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viapikkumyy pikkumyy
Chciałbym zastąpić serce drugą wątrobą, żebym mógł więcej pić, a mniej czuć
— Rick Sanchez "Rick and Morty"
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viapikkumyy pikkumyy
Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.
— Aleksander Sołżenicyn "Oddział chorych na raka"
Reposted fromyourtitle yourtitle viapikkumyy pikkumyy
Bardzo trudno się płynie, kiedy masz wrażenie, że jakaś kotwica trzyma Cię w miejscu.
— Colleen Hoover: "It ends with us"
Reposted frompensieve pensieve viaparrtyzant parrtyzant
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromimpulsivee impulsivee viamhsa mhsa
Z perspektywy serca
Nie znam swego miejsca
— Romantycy lekkich obyczajów; 5 perspektyw
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamhsa mhsa
Nie spóźnij się tylko. Nie poświęcę całego życia by Ci wybaczyć.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamhsa mhsa
Bo też nie ma większej nienawiści, niż zrodzona z bliskości.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamhsa mhsa
Bóg nie rozdziela nieszczęść równo. Niektóre rodziny przechodzą przez życie niedraśnięte. A inne obrywają w dwójnasób.
— Harlan Coben "Bez skrupułów"
Reposted fromdreamadream dreamadream viaparrtyzant parrtyzant
6326 3ff0 390
Reposted fromhermina hermina viaawaken awaken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl