Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2018

   

Za długo trzymaliśmy się za ręce

I poranione są nasze dłonie


          
— Tomasz Jastrun "Puste miejsca"
Reposted fromshapeless shapeless viaszydera szydera
Jak powiedzieć komuś, że był ktoś, kogo się kochało bardziej?
— Kasia Bulicz-Kasprzak - "Nie licząc kota"
0038 f3ec 390
Powinnam wyłączyć telefon, usunąć facebooka i gdzieś wyjechać. I tam, w spokoju,  zastanowić się, na czym tak naprawdę mi zależy.
Reposted fromkatkad katkad viakatalama katalama
3618 bbb0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
Miał miękkie wargi i twardy charakter. Potrafił zamknąć mi usta w najczulszy sposób i jednocześnie otworzyć serce. Dawał mi pewność, mimo, że jego spojrzenie mnie zawstydzało i kiedy na mnie patrzył - niepewnie spuszczałam wzrok. Był dla mnie czystą inspiracją, chociaż miałam przy nim stale brudne myśli.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
8747 78d8 390
Reposted from4777727772 4777727772 viamoai moai

October 29 2018

Przepadam za nim, ale on i ja - to nigdy, przenigdy nie mogło się udać.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompasazerka pasazerka viaeredvareth eredvareth
- Wiem, że będzie ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko
Reposted fromwagabunda wagabunda viawszystkodupa wszystkodupa
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
Dbaj o to, co dodaje Ci skrzydeł. O ludzi, którzy są przy Tobie kiedy wpadasz w czarny dół albo w różowy zachwyt. O miejsca, które kochasz i o czas, w którym może być wszystko.
— Kaja Kowalewska/ Chaos i inne piętra
2333 f77a 390
Reposted fromdailylife dailylife viapannakies pannakies

October 23 2018

8975 872d 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viawarkocz warkocz
6651 cb25 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viawarkocz warkocz
W ludzkiej naturze leży pożądać czegoś, czego nie można mieć.
— Cherrie Lynn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz
3604 15e3 390
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead viawarkocz warkocz
4645 3946 390
Reposted fromtwice twice viadoubleespresso doubleespresso
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl