Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2019

I w środku sierpnia jesień szczypie mnie w oczy.
— mleczuu.soup.
Reposted frommleczuu mleczuu viamefir mefir
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viamefir mefir
To smutne, że piszemy do siebie tylko gdy jesteśmy pijani. Że spotykamy się przypadkowo i rozmawiamy o byle czym. I że rozchodzimy się każde w swoją stronę zastanawiając się czy gdyby nie to byle co, czy rozmawialibyśmy. Albo czy w ogóle doszłoby do spotkania.
— czarne myśli
Reposted fromraita raita viamefir mefir
Chociaż wokół świat jest dziki, Niemen śpiewał, że jest dziwny
— Pezet
Reposted frommefir mefir
3227 0d90 390
Reposted fromRowena Rowena viapannakies pannakies
Po nikim tak człowiek nie widzi dokładnie starości jak po starzejącym się ojcu, matce. To starość, która nas boli, z którą współcierpimy, na którą jesteśmy skazani, aby się w niej przeglądać i odnajdywać siebie. Może to dzięki ich starości przyzwyczajamy się i do własnej i z większym zrozumieniem ją znosimy.
— Wiesław Myśliwski, ,,Ucho Igielne"
Reposted fromlifeless lifeless viamadeinchina madeinchina
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja. 
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissTake MissTake viairmelin irmelin
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viairmelin irmelin
6635 c3c2 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
0870 78a3 390
Proste i logiczne.
Reposted fromarizonadream arizonadream viairmelin irmelin
3023 8f82 390
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
W mojej głowie pojawiało się wiele wizji naszego rozstania, ale nigdy nie spodziewałem się, że stracę Cię na zawsze, przez taką głupotę...
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin

February 25 2019

Im człowiek starszy, tym więcej w nim nagromadzonego żalu.
— David Baldacci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
Jest jednym z tych ludzi, którzy czują dużo i bez sensu.
— Radosław Kolago "Opowiadanie, które wcale nie jest o mnie"
była urocza,
ale pomyślałem, że spotkam wiele takich...
nie spotkałem
— znalezione
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamhsa mhsa
W związku rządzi ten, kto kocha mniej.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl