Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2019

Im człowiek starszy, tym więcej w nim nagromadzonego żalu.
— David Baldacci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
Jest jednym z tych ludzi, którzy czują dużo i bez sensu.
— Radosław Kolago "Opowiadanie, które wcale nie jest o mnie"
była urocza,
ale pomyślałem, że spotkam wiele takich...
nie spotkałem
— znalezione
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamhsa mhsa
W związku rządzi ten, kto kocha mniej.
Niesamowite co może zrobić Twojemu sercu brzmienie głosu, za którym tak się tęskniło
— Colleen Hoover – "Hopeless"

February 16 2019

Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
5293 c472 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
Ponieważ,nie jestem typem osoby,w której ktoś się zakochuje.
— jesiennie
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami

February 13 2019

Reposted frombluuu bluuu
Jeśli człowiek nie potrafi się śmiać z własnych wpadek, to z czego będzie umiał się śmiać?
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacatchdimoment catchdimoment
Nie módlcie się o łatwe życie. 
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi. 
— John F. Kennedy
Reposted fromlovvie lovvie viacatchdimoment catchdimoment
4764 3cf7 390
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj

Nie opłacało się ufać ludziom. To była dla nich za wysoka poprzeczka.

— Charles Bukowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viagdybam gdybam

January 30 2019

Jak powiedzieć komuś, że był ktoś, kogo się kochało bardziej?
— Kasia Bulicz-Kasprzak - "Nie licząc kota"
Czuję się, jakbym umarł, ale dalej musiał żyć.
— Stephenie Meyer – Chemik
Reposted fromnyaako nyaako viaindywidualistkaaa indywidualistkaaa
Odessa, tramwaj linii 20 jedzie przez chaszcze rosnące na bagnach przy ulicy Chadżibejskiej.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl